Spoednummer:
0485-571472 keuzeoptie 1
Spoednummer: 0485-571472 keuzeoptie 1

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Tel: 0485-571472

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.30 en 10.30 uur èn tussen 14.30 en 16.30 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

AANWEZIGHEID HUISARTSEN

  Ochtend Middag
Maandag

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dinsdag

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dr. Duffhues
Dr. Willems

Woensdag

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Donderdag

Dr. Duffhues
Dr. Willems

Dr. Willems

Vrijdag

Dr. Rijn
Dr. Willems
Dr. Duffhues

Dr. Rijn
Dr. Willems

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Afmelden afspraken
Indien u verhinderd bent voor een reeds gemaakte afspraak vragen wij u deze 24 uur tevoren af te melden. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken.

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt omdat op dat moment ook iemand anders geholpen had kunnen worden.

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding, zowel bij uw huisarts, assistente, praktijkondersteuner en/of psychologe, zijn wij helaas genoodzaakt om deze bij u in rekening te brengen. De kosten zijn afhankelijk van de soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.