Spoednummer:
0485-571472 keuzeoptie 1
Spoednummer: 0485-571472 keuzeoptie 1

Spoedgevallen

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoed belt u overdag  0485-571472 en toetst u 1 in het keuzemenu

   of buiten kantooruren  0900-8880

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Als u belt kan de assistente inschatten of u naar de praktijk kunt komen of dat het beter is, dat er hulp naar u komt.

Avond-,nacht- en weekenddienst