Spoednummer:
0485-571472 keuzeoptie 1
Spoednummer: 0485-571472 keuzeoptie 1

Resultaten patiëntenenquête

In december 2018 hebben we een patiëntenenquête uitgezet. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u onze praktijk ervaart en waar mogelijke verbeterpunten zijn.

Deze enquête hebben we uitgedeeld aan 75 mensen, waarvan we er 74 ingevuld hebben teruggekregen.

De deelnemende patiënten hebben ons de volgende gemiddelde rapportcijfers gegeven: de huisartsen een 8,9 en de assistentes een 8,7. Mooie cijfers waar we trots op zijn!

De enquête bestond daarnaast voor een groot deel uit stellingen over verschillende onderwerpen:
1. Mijn huisarts was telefonisch goed bereikbaar.
2. De huisarts begreep de klacht waarvoor ik kwam.
3. De huisarts legde begrijpelijk uit.
4. De huisarts informeerde mij over het verloop van mijn klacht.
5.  De huisarts nam mijn wensen mee bij het bepalen van de behandeling.
6. Ik kon de huisarts de vragen stellen die ik wilde.
7. Ik had vertrouwen in de huisarts.
8. Ik kreeg van de huisarts een behandeling en/of advies waar ik wat mee kan.
9. De behandeling van de huisarts sloot aan op de behandeling van andere zorgverleners.
10. De behandeling en/of het advies van de huisarts had het gewenste resultaat.

Bijna iedereen was het Eens of Helemaal Eens met deze stellingen!

Ook gaven deelnemers het rapportcijfer 9 op de vraag of u de huisarts zou aanbevelen in de buurt.

Complimenten zijn er ook veel gegeven! Met name werden het luisterend oor, het begrip, het geduld, de aandacht en het goede advies als grote complimenten voor de huisartsen gegeven. Waarvoor dank!

Verbeterpunten zijn er uiteraard ook. De volgende opmerkingen kwamen het meeste voor:

Meerdere keren is opgemerkt dat men graag iets meer tijd zou willen voor een consult. De gebruikelijke consultduur bij ons is tien minuten. Dit is meestal genoeg voor één hulpvraag. Heeft u meer tijd nodig bijvoorbeeld voor een gesprek, dan kunt u de assistente vragen om een dubbel consult. Als de drukte het toelaat kan ze twintig minuten voor u reserveren.

De stilte in de wachtkamer werd niet door iedereen als prettig ervaren. We werken er aan om in de wachtkamer achtergrondmuziek te laten horen.

Er waren ook opmerkingen over de telefonische bereikbaarheid in de middag. Tussen 12:30 en 14:00 is de praktijk alleen voor spoed te bereiken. De reden hiervoor is dat we dan eerst lunchpauze hebben en daarna de assistente spreekuur heeft. Tussen 14:00 en 16:30 is de praktijk gewoon bereikbaar.

Ook zou u graag meer informatie willen over de kosten van medicijnen. Helaas kunnen wij u daar niet echt bij helpen. Kosten en vergoedingen zijn onder andere afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. De apotheek weet hier vaak meer van en ook kunt u hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar. 

Graag zou u meer digitale verwerking van gegevens willen en minder op papier. Hier zijn we zeker mee bezig en dit zal ook steeds meer de standaard worden. Echter zijn hier nog wel wat technische hindernissen te nemen. Ook de privacywetgeving maakt dit niet gemakkelijker.

Bedankt voor uw deelname!


07-02-2019