Spoednummer:
0485-571472 keuzeoptie 1
Spoednummer: 0485-571472 keuzeoptie 1

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk De Pelikaan


Huisartsenpraktijk De Pelikaan

Weijerstaete 18
5831 ZZ Boxmeer
Telefoon: 0485-571472
Spoed: 571472; en toets 1
Fax: 0485-520091

www.pelikaan.nu


Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van  8.00 tot 17.00 uur .

Van 8.00 tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 14.30 uur is onze praktijk telefonisch uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar. In verband met administratieve werkzaamheden is de balie van 12.30 uur tot 14.00 uur gesloten.

Spoedgevallen

Avond-,nacht- en weekenddienst

Afspraak maken

Telefonisch spreekuur

Spoedgevallen

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoed belt u overdag  0485-571472 en toetst u 1 in het keuzemenu

   of buiten kantooruren  0900-8880

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Als u belt kan de assistente inschatten of u naar de praktijk kunt komen of dat het beter is, dat er hulp naar u komt.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Tel: 0485-571472

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.30 en 10.30 uur èn tussen 14.30 en 16.30 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

AANWEZIGHEID HUISARTSEN

  Ochtend Middag
Maandag

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dinsdag

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dr. Duffhues
Dr. Willems

Woensdag

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Dr. Duffhues
Dr. Rijn

Donderdag

Dr. Duffhues
Dr. Willems

Dr. Willems

Vrijdag

Dr. Rijn
Dr. Willems
Dr. Duffhues

Dr. Rijn
Dr. Willems

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Afmelden afspraken
Indien u verhinderd bent voor een reeds gemaakte afspraak vragen wij u deze 24 uur tevoren af te melden. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken.

Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt omdat op dat moment ook iemand anders geholpen had kunnen worden.

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding, zowel bij uw huisarts, assistente, praktijkondersteuner en/of psychologe, zijn wij helaas genoodzaakt om deze bij u in rekening te brengen. De kosten zijn afhankelijk van de soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

 

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Bel voor een telefonische afspraak liefst vóór 10.30 uur. Tel: 0485-571472

Hoe werkt het?

De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Het is dus prettig als u aangeeft waarover u de arts wilt spreken. uw vraag wordt indien noodzakelijk of gewenst voorgelegd aan de huisarts en deze belt u op het afgesproken tijdstip terug.

Het terugbelspreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 13.00 en 14.00 uur.
Tijdens spreekuren wordt u in principe niet doorverbonden, dit is erg storend voor degene die op dat moment bij de dokter is.

Voor spoedgevallen geldt dit uiteraard niet.

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

In verband met de dagindeling is het prettig als u een visite vóór 10.30 uur aanvraagt. Visites zijn meestal rond het middaguur of in de namiddag.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Land van Cuijk samen.

U kunt de huisartsenpost bereiken via nummer

              0900-8880

De huisartsenpost is er WEL voor:

 • Spoedgevallen: klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts
 • Recepten voor medicijnen die u snel moet innemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kunt het innemen niet uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts
 • Telefonisch overleg over een verontrustende klacht
 • Verwijzing naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

 De huisartsenpost is er NIET voor:

 • Klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts
 • Mensen die overdag geen tijd hebben om naar hun huisarts te gaan
 • Herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen
 • Een second opinion
 • Voor algemene, medische vragen

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken
Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost Boxmeer
Huisartsenpost Boxmeer
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen

Kijk voor meer informatie ook op de website van de huisartsenpost:  www.hapnijmegenboxmeer.nl

 

 

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze plant afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.30 en 10.30 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur.

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is een verpleegkundige met een voortgezette opleiding.

Tot haar taken behoren de coördinatie en deels de uitvoering van de controles van een aantal chronische aandoeningen. Mensen met hoge bloeddruk, suikerziekte en chronische longziekten worden door haar volgens een afgesproken schema gecontroleerd.

U kunt ook bij haar terecht voor hulp bij het stoppen met roken en bij afvallen.

Herhaalrecepten via de receptenlijn of via de brievenbus

Hierbij gaat het uitsluitend om medicijnen die voor langere tijd gebruikt worden. U kunt hiervoor 24 uur per dag de receptenlijn bellen. Luister a.u.b. goed naar de instructies op de band!

U kunt ook de lege doosjes of de etiketten in de brievenbus stoppen.

Er zit een gleuf in de balie direct rechts na de schuifdeur of een brievenbus bij de voordeur (nr. 18).

Om 10.30 uur worden de aanvragen verwerkt.

De geneesmiddelen kunt u dan afhalen bij uw apotheek de volgende dag vanaf 11.00 uur.